Vanhustenhoidossa ongelmia laajemminkin

Vanhustenhoidon taso on noussut viime aikoina Esperi Caren Kristiinankaupungin tapauksen myötä kansallisiin uutisiin ja julkiseen keskusteluun. On perusteltua sanoa, että viimeinkin. Alan ammattilaiset ovat olleet tilanteesta tietoisia jo vuosien ajan.

Lain mukainen suositeltava henkilöstömitoitus tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa on tällä hetkellä 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että  vuorossa olisi kahta ikäihmistä kohden yksi hoitotyöntekijä, etenkään koska mitoitus ei ole sitova, vaan suositus. Henkilöstömitoitus lasketaan kaikista työvuorolistalla nimetyistä hoitohenkilökunnasta. Eli esimerkiks jos hoitoyksikössä työskentelee 20 hoitajaa ja yksikössä asuu 40 ikäihmistä. Näin ollen henkilöstömitoitus on 0,5. Oikeasti vuorossa työskentelee 2-6 työntekijää. Esimerkiksi aamuvuorossa kuusi, iltavuorossa neljä ja yövuorossa taas kaksi hoitajaa. Pahimmillaan yhdellä työntekijällä on siis 20 ikäihmistä vastuullaan.

Keskustelussa on käsitelty pitkälti yksityisen puolen ongelmia laadunvalvonnassa ja laittomuuksia henkilöstömitoituksissa. Ongelmat eivät koske vain yksityistä vanhustenhoitoa vaan ongelmia on myös kunnallisella puolella. Kunnallisella puolella 0,5 henkilöstömitoitusta pääsääntöisesti noudatetaan, mutta esimerkiksi influenssa-aallon aikaan vuodeosastojen työntekijät ovat kortilla. Ylipaikoille otetaan potilaita, mutta henkilöstöä ei lisätä aina samassa suhteessa. Tämä on vaarallista, koska jo normaalissa arjessa työntekijät ovat erittäin kuormittuneita.

Työ on henkisesti, sekä fyysisesti erittäin raskasta ja palkkaus on heikkoa. Tämä ei voi olla vaikuttamatta siihen, että moni päätyy hakeutumaan opiskelemaan toista ammattia itselleen. Suomi on monilla mittareilla mitattuna maailman onnellisimpia ja tasa-arvoisimpia maita, mutta kaikille Suomi ei sitä ole. Jo vanhuspalvelulain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Tätä ei valitettavasti saavuteta kaikkialla.

Vuonna 2012 Kataisen hallituksessa käytiin keskustelua koskien vanhustenhoidon sitovia henkilöstömitoituksia. SDP esitti henkilöstömitoituksen nostamista sitovasti 0,7:ään hoitotyöntekijään vanhusta kohden. Kokoomus torppasi tämän silloin ja ilmoitti myös tällä viikolla vastustavansa sitä, että riittävä hoitohenkilökunnan määrä turvataan sitovalla lainsäädännöllä.

Sitovan henkilöstömitoituksen lisäksi tarvitaan lisää resursseja valvontaviranomaisille, jotta viranomaisilla olisi aito mahdollisuus valvoa tarkemmin erilaisten työpaikkojen toimintaa. Pelkkä omavalvonta ei riitä jos haluamme aidosti puuttua vanhusten hoitoon liittyviin ilmeisiin ongelmiin. Meille nuorille on kunnia-asia, että meidän kaikkien vanhemmille ja isovanhemmille taataan hyvä vanhuus.

-Eemeli Kajula

-Mikkel Näkkäläjärvi, eurovaaliehdokas