1. Työllisyyden ja yrittäjyyden parantaminen

Jokainen tehty työtunti niin opiskelijana, työttömänä kuin myös vakituisena työntekijänä täytyy olla kannattava!

Ei ole oikein, että monet työhön kykenevät ihmiset joutuvat laskemaan, kuinka paljon töitä he voivat tehdä ennen kuin se muuttuu taloudellisesti kannattamattomaksi. Tällä hetkellä opiskelijana voit huoletta tienata hieman alle 700€ kuukaudessa. Tämän jälkeen jokainen tehty työtunti menettää arvoaan liian progressiivisesti. Tästä seuraa, että  monilla opiskelijoilla jää työkokemusta kertymättä. Miltei saman rahan kun saa istumalla kotona.

Järjestelmän  tulisi olla työhön kannustava – ei passivoiva!

Ongelma koskee myös vakituisia työntekijöitä. Heillä tuplavuorojen teko ja ylennyksien tuoman palkankorotuksen vastaanottaminen on erityisen ongelmallista kun palkka on juuri veroprosentin nousun taitepisteessä. Jokaisen palkankorotuksen sekä ylennyksen tulisi olla haluttu ja työntekijälle taloudellisesti kannattava.

Arvonlisäverovelvollisuus alkaa nykyään jo 10 000€ liikevaihdosta. Se tarkoittaa sitä, että jos ihminen työllistää itsensä esimerkiksi hoitoalan yrittäjänä toiminimen kautta, häntä aletaan verottaa normaalia työntekijää enemmän kun hän tienaa yli 830€ kuukaudessa. Arvonlisäverovelvollisuus tulisi mielestäni alkaa vasta EU:n keskiarvosta, 20 000€:sta, eli toisin sanoen kun yrittäjä tienaa noin 1600€ kuukaudessa. Samalla arvonlisäveron alarajahuojennuksen yläraja tulisi nostaa 40 000€. Arvonlisäveroa siis tilitettäisiin progressiivisilla nousuilla 20t€ ja 40t€ välillä.

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto tulisi vähentämään mikroyritysten harmaata taloutta, sekä vähentämään pienyrittäjien tarvetta tukeutua sosiaaliturvajärjestelmään.

2. Koulutukseen tulee panostaa

Nykyinen hallitus on leikannut koulutuksesta useita satoja miljoonia euroja. Koulutuslupaukset ennen vaaleja jäivät vain lupauksiksi.

Ammatillisesta koulutuksesta on leikattu. Nykyisen hallituksen yksi kärkihankkeista, #AMISREFORMI lisäsi  etäpäiviä ja vähensi lähipäiviä. Esimerkiksi lähihoitajia koulutettaessa lähipäivien tärkeyttä ei voi korostaa liikaa! Lähihoitajan työ on ihmiskeskeistä ja vaatii hyviä sosiaalisia taitoja. Lähihoitajakoulutuksessa lähipäivien määrän lasku voi aiheuttaa sen, että työelämään valmistuvilla ei ole riittävää osaamista työelämään. Lisäksi reformi siirsi opettamisen vastuuta työpaikoille.

Myös ylä-asteen opetuksesta on leikattu. Pakollista toista kotimaista kieltämme, ruotsia opetetaan pahimmillaan vain kerran viikossa. Käsityö- ja kotitaloustunneista on jouduttu leikkaamaan hallituksen päätösten ansiosta. Lukioissa taas vähennetään syventävien kurssien saatavuutta, vaikka lappilaisilla nuorilla oli jo vuonna 2016 paljon vähemmän esimerkiksi matematiikan syventäviä ja kertaavia kursseja valittavana etelän lukioihin verrattuna. Tämä on epätasa-arvoista politiikkaa, kuten viime vuoden vappupuheessani Lordin aukiolla sanoin:

“Eriarvoistavan politiikan aika on ohi!”

Kuten demarinuoretkin ovat linjanneet, oppivelvollisuuden ikäraja tulisi nostaa 18-vuoteen ja samalla taata maksuton toinen aste. Näin me varmistettaisiin jokaiselle kasvavalle nuorelle mahdollisuus opiskella itselleen ammatti ja/tai yleissivistävä ylioppilastutkinto.

3. Lappilaisten palvelujen turvaaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertainen saanti kaikille Lappilaisille turvattava! Kotihoidon palvelut on taattava myös haja-asutusaluille ja synnytyksien säilyminen Lapin keskussairaalassa on taattava!

Poliisien resursseja on lisättävä Lapissa. Lappilaisten turvallisuudesta ei voida tinkiä.

Postipalveluiden yhdenvertaisuus on toteuduttava. Sevettijärveläisten 130 km postimatka ei ole lähelläkään kohtuullista.

Kylien elinvoimaisuuden ja elinkelpoisuuden tukeminen on Lapissa erityisen tärkeää. Kaupungistuminen ei saa vaarantaa kylien tulevaisuutta.Tästä esimerkkinä Rovaniemen kylien ikäihmiset.  Heille tulee tarjota kotihoidon palvelut koteihinsa heidän niin halutessaan. On väärin ja eriarvoistavaa, että vanhukset joutuvat muuttamaan keskustaan palvelutaloon, vaikka kuntonsa puolesta pärjäisivät hyvin kotona kotihoidon turvin.